+38 (063) 652-79-97

Що таке інвестиційний портфель

Інвестиційний портфель - це окремий інструмент, а точніше "скринька з інструментами" для торгівлі на фондовому ринку. Сам портфель не є фізичним поняттям, він знаходиться на брокерській платформі і складається з набору вкладень в інвестиційні об'єкти, такі як акції, облігації або ETF.

Типи інвестиційних портфелів за рівнем ризику

Вибір стратегії впливає на складові вашого портфеля. Насправді, саме ступінь ризику, на яку готовий піти інвестор під час торгівлі, визначає обсяг і швидкість отримання прибутку.

Довгострокові стратегії припускають менш агресивну поведінку над ринком цінних паперів. У короткостроковій перспективі орієнтуйтеся, що ставки буде піднято і ризик втрат значно зросте. Високоризикові портфелі можна описати прислів'ям "любиш кататися - люби і саночки возити". Типи інвестиційних портфелів за рівнем ризику безпосередньо залежать від характеру особистості інвестора: будь він "пустотливий гуляка" або "Скрудж мак Дак" з мультфільму про каченят.

Консервативний портфель інвестицій

Що стосується консервативного типу інвестицій, формування консервативного портфеля властиве інвесторам, схильним до мінімізації ризиків. Вони найбільше сподіваються на надійність обраних для купівлі активів на фондовому ринку.

Консервативний портфель часто вибирають для захисту своїх активів від інфляції та його перевагою порівняно з банківським депозитом є вищий відсотковий дохід. Середньорічна прибутковість консервативної стратегії становитиме 5-6% річних.

Ступінь ризиковості в консервативному портфелі є максимально низькою.

Типи цінних паперів, які найчастіше входять у консервативний портфель:

 • державні цінні папери;
 • акції;
 • облігації великих стабільних емітентів, зокрема США.

За типом портфеля він відноситься до високонадійних, але низькоприбуткових інструментів.

Помірний портфель

Власникам таких портфелів притаманний характер схильності до ризику, але з чітким розумінням, коли варто зберегти (хеджувати) свої активи.

Помірний портфель підійде людям, які вважають за краще отримувати постійно високий дохід і завжди мати в портфелі інструменти, що гарантують надійність і баланс, щоб не втратити всі активи у разі невдалих торгів.

Мета майбутнього інвестора при складанні помірного портфеля полягає у нарощуванні свого капіталу в тривалій перспективі у співвідношенні з ретельним підходом, аналізом та підключенням допоміжних сторін. Для утримання поміркованого портфеля потрібно вести постійне стеження новин та економічних публікацій про стан фондового ринку.

Для людей, які бажають отримувати пасивний дохід від інвестицій, не приділяючи їм основну частину свого життя, слід скористатися послугами особистого помічника, який заробляє лише тоді, коли ви отримуєте прибуток.

За рівнем ризику помірному портфелю надано середній статус.
Типи цінних паперів, що найчастіше входять у помірний портфель:

 • державні цінні папери, у тому числі велика частка - великих і надійних емітентів;
 • Акції чи ETF фонди;

За типом портфеля він визначається як диверсифікований, тобто має у своєму складі як високоприбуткові інструменти, такі як ETF фонди, так і акції компаній, що займають високі рейтинги та дивіденди, які стабільно виплачують. Середньорічна дохідність помірної стратегії становитиме 8-10% річних.

Агресивний портфель інвестора

При підборі цінних паперів для формування агресивного портфеля інвестори керуються жагою високої прибутковості та готові вкладати солідні суми в очікуванні отримати багато і швидко.

Такий тип інвестицій певною мірою схожий на гру в казино, де можна зірвати джекпот, але для цього потрібно впевнено дотримуватися методики, запропонованої фінансовим радником.

Агресивний стиль ведення торгів передбачає певною мірою спекулятивну гру з можливістю швидкого збільшення капіталу. Ризик втратити свої інвестиції досить високий, але якщо у вас у портфелі знаходяться активи, що забезпечують своєчасне хеджування капіталу, то висока ймовірність швидкої окупності вкладень із гарним профітом.

У портфель із агресивною стратегією часто входять :

 • цінні папери невеликих, новостворених емітентів з переважанням венчурних інвестицій, перспективні стартапи та інноваційні проекти.
 • акції зростання

Середньорічна дохідність агресивної стратегії становитиме 12-14% річних.

Збалансований портфель

Справжній збалансований портфель ефективно працює за будь-яких умов: інфляція, падіння ринку чи настання рецесії.

Це досягається шляхом додавання до портфеля інструментів, що працюють у тривалій перспективі, при цьому в них має бути вкладена особливість по-різному реагувати на ринкові зміни. Кожен актив, що входить у збалансований портфель, має бути по-своєму волатильний.

Важливо мати мету та орієнтуватися на час, який ви готові витратити на її досягнення. Не буває ідеально збалансованих інвестиційних портфелів, тому не витрачайте час на пошуки, інвестуйте в компанії з фінансовим радником.

Види інвестиційних портфелів за рівнем залучення

Активний портфель - вимагатиме від вас максимальної присутності на брокерському інтерфейсі протягом доби для активного відстеження в змінах котирувань на активи, що вас цікавлять. Активна участь вимагає знання роботи біржі та стеження за первинним розміщенням акцій.

Інвестування ведеться у високоприбуткові активи, акції зростання, високоприбуткові облігації.

Пасивний портфель - підходить людям, які не хочуть перетворювати інвестування на основну роботу. Пасивний портфель найчастіше наповнюють: акції надійних компаній, ETF, дорогоцінні метали та інші менш волатильні інструменти.

Види портфелів за терміном досягнення мети

За терміном досягнення цілей інвестиційні портфелі логічно поділяються на три типи:

 1. Короткостроковий. (1-3 роки. У портфелі поєднуються тільки низькоризикові інструменти. Портфель використовується більше для збереження коштів, ніж для отримання прибутку);
 2. Середньостроковий. (Від 3-х до 10 років. До безризикових активів, таких як акції та облігації, додаються індексні фонди, корпоративні облігації та інші інструменти залежно від переваг інвестора);
 3. Довгостроковий портфель. (Складається на період від 10 років. Найбільшу частку в ньому займають високоприбуткові інструменти, але з наближенням до мети вони змінюються на менш ризикові).

Приклади збалансованих інвестиційних портфелі

"Вічний портфель"

Цей тип портфеля є найдавнішим, зародившись ще в 70-х роках. Так звану "вічність" цього портфеля забезпечує формула поділу активів на 4 однакові частини. Кожні 25 відсотків від капіталу інвестора вкладаються в акції, облігації, валюту та золото. Приблизна річна дохідність становить близько 7% у доларах.

"Просунутий портфель"

Схема роботи просунутого портфеля дуже схожа з "вічною". До акцій, облігацій, валюти та золота додано частину, так званих, альтернативних інвестицій на вибір інвестора. Це може бути нерухомість, криптовалюта чи антикваріат.

"Портфель 50\50"

При складанні такого портфеля активи інвестора поділяються на дві рівні частини. Половина портфеля інвестується в акції, друга частина – у облігації. При цьому тут теж є диверсифікація, наприклад, акції портфеля мають американське походження, а облігації українське. Усередині групи акції можуть бути розбиті на багато частин за видом підприємств. Така сама ситуація і з облігаціями. Висновок: необов'язково потрібно мати 50 на 50 однакових акцій облігацій.

Розподіл 50\50 у багатьох випадках не забезпечить збалансованості портфеля через велику різницю між дохідністю акцій та облігаціями.

Як скласти інвестиційний портфель новачкові

Етап 1. Формування інвестиційного портфеля

При наповненні інвестиційного портфеля новачкам раджу керуватися такими характеристиками:

 • Рівень безпеки капіталу (безпека вкладень, здатність інвестицій чинити опір негативним рухам на ринку);
 • Рівень поточного доходу майбутнього інвестора (для адекватного складання плану покупок та розміру щомісячних вкладень);
 • Очікуваний приріст капіталу та ризикованість вкладень.

Складаючи портфель, враховуйте, що набір всіх перерахованих вище властивостей не поєднує в собі жоден актив. Вам у будь-якому випадку доведеться йти на компроміси, максимальну вигоду з яких допоможе отримати фінансовий радник.

Портфель апріорі передбачає наявність декількох інструментів для ведення торгівлі. У біржовий термінології при цьому існує таке поняття як диверсифікація.

Поняття диверсифікації трактується як поділ активів у своєму портфелі за допомогою різних інструментів, таких як акції або ETF-фонди. Диверсифікація має нерозривний зв'язок з інвестиціями та використовується для мінімізації ризику втрати своїх активів. Якщо одна з частин портфеля приносить збитки, то друга або третя забезпечать стабільність та покриють втрати. Від складу активів, що у портфелі, залежить його прибутковість і рівень ризикованості.

Основним змістом створення інвестиційного портфеля визначається шлях та стратегія створення різноманітності активів для мінімізації втрат та отримання прибутку.

Неправильно вибирати розмиті цілі, наприклад: накопичити на освіту дітей, поїхати у подорож навколо світу, заробити на безбідну старість. При постановці цілей в інвестуванні важлива чіткість, наприклад:

 • за п'ять років отримати дохід у розмірі 1 000 000 гривень;
 • накопичити на літній відпочинок із сім'єю у вересні 2023 року на Балі 200 000 гривень;
 • за період 10 років досягти щомісячного пасивного доходу в 1000 $;

Етап 2. Визначення суми щомісячного внеску

Після того, як ви окреслите собі за мету інвестування, Вам необхідно буде розрахувати, яку суму необхідно вносити щомісяця, щоб, наприклад, до сорока років вийти на пасивний дохід у 1000$. Для цього випадку найлегше скористатися інвестиційним калькулятором, перейшовши за цим посиланням. На прикладі поясню, що, якщо ви щомісячно вноситимете 10 000 тисяч гривень протягом 30 років, то ваш портфель з прибутковістю в 8% за цей термін збільшиться до 14 782 130 млн. грн. Без інвестування накопичена сума була б меншою втричі і становила б 3 600 000 млн. грн.

Етап 3. Визначення ризик-профілю

Ризик профіль залежить від факторів:

 1. Особи інвестора;
 2. Темпераменту;
 3. Терпимості до ризику;
 4. Цілей інвестування;
 5. Термінів інвестування.

Ризик профіль необхідно визначити на самому початку інвестування.

 • Якщо ваше стриманість і терпимість до ризику на середньому рівні, то портфель наповниться ETF-фондами;
 • Якщо ж ви не зможете спокійно спати, відчуваючи мінімальне просідання акції на біржі, то наповніть портфель облігаціями країн зі стабільною економікою.

Існує багато різних способів, як визначити ризик профіль портфеля, але найпростіша схема - це просто дати собі чесну відповідь.

 • Якщо трагедією для вас стане втрата 10 000 тис. зі 100 000 у короткостроковій перспективі, то ви не любите ризикувати навіть на шкоду потенційному доходу;
 • При збалансованому підході ви також відчуєте дискомфорт від втрати частини вкладень, але у вас перемагає здоровий глузд і впевненість у позитивному результаті і ви згодні зазнати тимчасових труднощів заради отримання прибутку в майбутньому. Віддаючи – отримуєш.
 • В агресивному ризик-профілі інвестор погодиться ризикнути половиною свого капіталу в передчутті майбутнього прибутку, який подарує набагато потужніший позитивний ефект, ніж переживання від втрати більшої частини активів.

Етап 4. Вибір структури інвестиційного портфеля

Залежно від поставленої мети для її досягнення використовуються такі види портфелів:

 • одноцільові;
 • збалансовані за цілями.

За складом цінних паперів портфелі поділяються на:

 • фіксовані (спочатку сформований портфель не підлягає змінам протягом певного терміну, що визначається датою погашення цінних паперів);
 • змінювані або керовані портфелі (це формат портфеля має рухливу структуру з можливістю підлаштовуватися під зміни на ринку, а його вміст постійно оновлюється);

Структура, в залежності від якої інвестор може змінювати початковий обсяг портфеля буває:

 • поповнювальна (дозволяє збільшувати розмір портфеля за рахунок зовнішніх джерел. Краще, якщо це будуть щомісячні фіксовані вкладення);
 • відкликана (стратегія інвестування допускає можливість виведення частини спочатку вкладених коштів);
 • постійна (обсяг початкових коштів, витрачених на створення портфеля, залишається незмінним).

Помилки новачків під час управління інвестиційним портфелем

 • Неправильний вибір стратегії для інвестування (вибір активів, місце та час купівлі, визначення сприятливих моментів для входу та виходу на ринок за вибраним інструментом);
 • Відмінністю новачка від досвідченого інвестора стає те, що новачки часто наповнюють свій портфель інструментами, які на їхню думку принесуть максимальну прибутковість, наприклад, акціями. Це нормальне, але не далекоглядне явище, яке може легко вилитися у повний злив депозиту;
 • Останнім часом варто загострити особливу увагу на американських ETF фондах, купуючи які ви не відчуєте суттєвого просідання через втрату вартості акцій, що входять до набору ETF. Детально про те, як вибрати ETF читайте у статті .
 • Для запобігання різкого зменшення депозиту максимально диверсифікуйте свій портфель за валютами та різними країнами з лідерськими позиціями в економіці;
 • Враховуйте, що активи країн, що розвиваються, і венчурні інвестиції при грамотній стратегії можуть принести гарну прибутковість;
 • Не забувайте про страхування портфеля. Наприклад, інвестиції в золото додають вашому портфелю стабільності, адже з роками воно лише зростає в ціні, хоч потроху;
 • Не варто сліпо довіряти всьому, що написано та сказано на просторах інтернету. Іноді інформаційний пул навколо окремого активу, що спричинив інвестиційний потік, перетворюється на “мильний міхур”.

Висновок

Метою портфельних інвестицій є покращення якості інвестиційного процесу, надаючи сукупності цінних паперів характеристики, недосяжні з окремо взятим папером.

Можливість грамотно скласти портфель без навичок торгівлі на фондовому ринку практично дорівнює нулю, прийміть це з гідністю та оберіть надійного фінансового радника, який вкаже вам шлях до реального отримання пасивного доходу. Зробити це легко, звернувшись до мене на безкоштовну консультацію.

Отримайте відповідь на запитання, що Вас цікавить за 15 хвилин
Зроби свій перший крок до системного інвестування вже сьогодні!
Залиш заявку на безкоштовну консультацію

Якщо ж ви наважитеся почати свій шлях в інвестиціях самостійно, то необхідно ретельно вивчити інформацію про перспективні ринки та брокерів, краще на моєму сайті. Детально розберіться в послідовності дій купівлі-продажу цінних паперів. Оберіть собі цінові критерії, за якими ви будете робити покупки.

Створення інвестиційного портфеля можна порівняти з резюме про прийом на роботу, при грамотному написанні якого, у Вас значно підвищуються шанси на отримання гідної заробітної плати, а у випадку з інвестиціями - постійного пасивного доходу.

Вопросы для закрепления материала

Інвестиційний портфель - це набір активів: акцій та облігацій, нерухомості, криптовалюти, грошових коштів та їхніх еквівалентів, включно із закритими фондами та біржовими фондами (ETF), які належать одній фізичній або юридичній особі.

Портфелі бувають різних типів, залежно від стратегії інвестування. Найпопулярнішими типами інвестиційних портфелів є: консервативний, помірний, агресивний та збалансований.

Необхідно визначити свої цілі та допустимий ризик. Потім вивчити і вибрати акції або інші інвестиції, які відповідають цим параметрам. Сформований портфель потребує ребалансування - продажу одних акцій і купівлі інших.

Як показує практика, більшість успішних інвесторів тримають у своїх портфелях 10-20 акцій, що значно знижує ступінь ризику.

Простий спосіб розрахувати вартість вашого портфеля - подивитися на його поточну ринкову вартість (без урахування зборів і податків). Якщо ви володієте 10 акціями, які нині коштують 450 доларів, ринкова вартість цих акцій становить 4500 доларів.

Поделиться в социальных сетях:

Дякую за оцінку!
Оцініть статтю
Голосів — 9
Рейтинг статті — 4.6

Коментарі ()

 1. Таня 04 листопад 2022, 13:31 # 0
  Дуже цікава стаття! Аж задумалась над власним інвестиційним портфелем. У що б ви порадили вкладатись в сучасних реаліях?
  1. Анастасия 07 листопад 2022, 13:41(Коментар було змінено) # 0
   Також цікаво
  2. Юрій 04 листопад 2022, 13:40 # 0
   Я таки наважився почати інвестувати у своє майбутнє завдяки вашій статті, зокрема завдяки інвестиційному калькулятору. Завжди вважав, що при моїх можливостях відкладати я не маю шансів на хроші інвестиції, але побачивши розрахунки зрозумів, що усе реально. Дякую за таке хороше роз'яснення та підштовхування до дії!
   1. Ксенія 04 листопад 2022, 16:41 # 0
    Дуже правильно все описано, і дуже докладно. Шкода, що коли я розбиралася з темою, не було подібного помічника. З задоволенням буду читати та вдосконалювати свої знання.
    1. Віталій 04 листопад 2022, 16:41(Коментар було змінено) # 0
     Завжди страждаю від невміння накопичувати гроші на задумане. Після прочитання статті вирішив сформувати інвестиційний портфель та збирати гроші на нерухомість.
     Євген Зубковський Эксперт в галузі особистих фінансів
     • 12 років досвіду в інвестуванні та 3 роки інвестицій у фондовий ринок США
     • Під управлінням $1,3 млн.
     • Особистий капітал $200+ тис.
     • Допоможу Вам інвестувати надійно та безпечно!

     Інші статті автора

     Обмін криптовалют на готівку – способи вивести кошти

     Блокчейн
     Перевести в готівку криптовалюту через біржу Алгоритми дій щодо виведення коштів можуть відрізнятися,…
     15.09.2022
     Читати

     7 способів накопичити собі пенсію в 1000 $

     Особисті фінанси
     У більшості європейських країн пенсіонери активно подорожують, снідають у улюблених кафе, присвячують час…
     23.05.2022
     Читати

     ТОП сайтів для інвестора

     Рейтинг
     Сьогодні помітив приємну тенденцію: що більше постів про інвестиції виходить у мене, то більше запитань у…
     23.05.2022
     Читати

     Десять випадків, коли інвестувати ще зарано

     Особисті фінанси
     Інвестування - відмінний спосіб отримувати прибуток без особливих зусиль. Вкладати гроші можна…
     23.05.2022
     Читати

     7 порад багатих людей, яким вони не слідують

     Особисті фінанси
     Бідність уособлюють із фінансовим станом, коли важко дозволити зайве, доводиться виживати, маючи нескінченні…
     23.05.2022
     Читати

     Популярні послуги