+38 (063) 652-79-97
 • Головна
 • Блог
 • Пайові інвестиційні фонди - як працюють управління та ризики

Пайові інвестиційні фонди - як працюють управління та ризики

ПІФ - це "клуб" інвесторів-однодумців, який об'єднує їх активи під професійним управлінням для якнайшвидшого досягнення особистих фінансових цілей.

Що таке інвестиційні фонди

Інвестиційний фонд - це ринковий інструмент, що об'єднує активи вкладників з метою інвестування у фондовий ринок. Фонд збільшує початкову вагу приватних інвестицій за рахунок додавання з вкладами інших учасників ПІФ.

Простими словами, вкладаючи свої кошти в інвестиційний фонд, ви збільшуєте обсяг своєї ринкової позиції в обраному сегменті. Купуючи частку в інвестиційному фонді, ви передаєте свої кошти в управління фінансовим консультантам, які спрямовують їх на отримання прибутку. Іншими словами, купуючи частку (пай) в інвестиційному фонді, ви купуєте готовий портфель інвестицій з професійним керівником, який забезпечує отримання пасивного доходу.

Перед купівлею паю в інвестиційному фонді ви можете ознайомитися з його структурою та інвестиційними цілями.

Як влаштовані пайові інвестиційні фонди

На чолі фонду стоять інвестиційні консультанти, які займаються розподілом активів фонду, забезпечуючи його прибутковість і зростання капіталу інвесторів. Коли маленький приватний інвестор хоче отримати доступ до професійно-керованого портфеля, складеного з набору акцій або інших цінних паперів, то цю можливість йому дає Пайовий Інвестиційний Фонд.

Пайові фонди інвестують у величезну кількість цінних паперів. Для приватного інвестора, щоб відстежити результати діяльності фонду, потрібно звертати увагу на рейтинг і зміну його ринкової капіталізації.

Відкриття більшості взаємних фондів створюється на базі великих інвестиційних компаній, наприклад, "Fidelity Investment" або "Vanguard". Інвестиційний консультант у великій компанії має зобов'язання перед законом і несе відповідальність перед учасниками пайового інвестиційного фонду.

За свою роботу з управління інвестиціями фонди стягують комісії або фіксовані щорічні збори незалежно від того, отримав інвестор прибуток чи ні.

Як заробляти на паях

Ціна на частку у взаємному фонді залежить від набору цінних паперів, які купує ПІФ. Коли ви купуєте акції або інакше - пай в інвестиційному фонді, ви стаєте власником частини від загального портфеля, яким керує інвестиційний консультант. 

Стаючи вкладником ПІФу, ви купуєте прибутковість уже створеного інвестиційного портфеля.

Здебільшого, фонди, а разом з ними і їхні вкладники, заробляють на:

 • акціях;
 • грошовому ринку;
 • майні та нерухомості;
 • отриманні купонного доходу від облігацій зі встановленою датою до погашення.

Щоб заробити на паях, достатньо купити акції ПІФу і чекати виплати. Вона відбувається в зафіксований термін - щоквартально або щорічно.

Прибутковість і податки

Інвестуючи у взаємний фонд, інвестори очікують отримання доходу трьома способами:

 1. Дохід від виплати дивідендів по акціям + купонний дохід від облігацій, що перебувають в управлінні фонду. Дохід у фонді "розподілений", тобто всі вклалися - між усіма поділилися. Інвестор має право обирати: отримати гроші за розподілом або реінвестувати їх у додаткове придбання акцій пайового фонду. Реінвестування, зі свого боку, запускає механізм дії складного відсотка, який прискорює зростання капіталу. Складний відсоток застосовується в багатьох сферах інвестування, а про те, як він працює, я вже писав у своїй статті.
 2. Власники паїв отримують прибуток, якщо фінансовий керівник вирішує продати частину цінних паперів, які зросли в ціні. Прибуток від продажу розподіляється між вкладниками залежно від їхньої частки у фонді.

 3. Фонд може торгуватися на біржі, якщо його ціна зростає, то ви маєте право продавати акції пайового фонду, отримуючи прибуток на ринку.

Вивчивши прибутковість пайового фонду перед купівлею, інвестор може спрогнозувати зміну ціни та визначити фактори, які на неї впливають. Прибутковість фонду вимірюється в дивідендах, прирості капіталу і додаткових відсотках, створених фондом.

Загальну дохідну ПІФу заведено розраховувати від дня створення фонду, а також за один, п'ять і десять років. Річний відсоток за управління активами інвестора, переданими в ПІФ, становить від 1 до 3%. За купівлю і продаж частки в ПІФі інвестор оплачує так зване "навантаження" - комісійні на рахунок фонду.

Кваліфіковані та некваліфіковані інвестори

ПІФ більшою мірою підходить для некваліфікованих інвесторів, які не розуміються на тонкощах роботи на фондовому ринку і грамотній диверсифікації своїх вкладень і внесків. Інвестор передає свій капітал в управління не безпосередньо фінансовому раднику, а через купівлю паю в інвестиційному фонді.

Кваліфіковані інвестори обирають інвестування через пайові фонди для доступу до активів, відсутніх на брокерських платформах, а також на довгострокову перспективу, купуючи паї в закритих ПІФ.

ПІФ нерухомості

ПІФи нерухомості займаються інвестуванням у компанії з будівництва житлового та нежитлового фонду. Інвестуючи в ПІФ нерухомості, інвестор за наявності невеликого капіталу може стати частиною інвестиційного портфеля: високоліквідного і дорогого активу.

Інвестфонди нерухомості надають широку диверсифікацію інвестицій, а разом з цим і доступ до аналітичної та дослідницької інформації всередині фонду. Вивчивши один фонд, інвестори можуть легко переходити в інший.

На думку інвесторів, взаємні фонди в нерухомість хоч і дають можливість дрібному інвестору "зайти" на цей ринок, але вони все ще не можуть зрівнятися з прямими інвестиціями в нерухомість.

ПІФ ринкових фінансових інструментів

Існують різні типи ПІФів, заснованих на інвестуванні в ринкові інструменти:

 • Фонди акцій. З назви зрозуміло, що ці фонди інвестують в акції компаній малої, середньої та великої капіталізації. Назви акціонерних фондів діляться за ринковим підходом: агресивні, консервативні та спрямовані на придбання акцій вартості або зростання. Фонд вартості - це спільнота, управитель якої шукає якісні компанії, але ті, що повільно розвиваються. Вони, як правило, мають низьке співвідношення ціни до прибутку, але приносять високу дивідендну прибутковість і мають перспективи тривалого зростання в майбутньому. На противагу фондам вартості існують "фонди зростання", орієнтовані на пошук та інвестування в компанії з високим зростанням доходів і "cash flow" (грошових потоків);
 • Фонди облігацій сфокусовані на отримання мінімального, але стабільного доходу від інвестицій у державні та корпоративні облігації. Портфель пайового фонду генерує дохід у вигляді відсотків, що розподіляються між акціонерами. Фонди облігацій не обов'язково консервативні, деякі з них активно управляються, купуючи недооцінені боргові папери для подальшого перепродажу. Це вже спекуляція, яка несе в собі як підвищену прибутковість, так і зростаючий ризик;
 • Індексні фонди. Цей різновид фондів займається копіюванням ринкових індексів і продажем частки у своєму портфелі. Купивши частину індексного фонду, рух ціни ваших активів відповідатиме біржовому індексу, на основі якого створено фонд. Такі фонди іменуються - ETF, і про них я більш детально розповідав у статті

Комбінований ПІФ

Метою створення комбінованих ПІФів є зниження ризику шляхом наповнення фонду різними класами активів. Комбіновані ПІФи поєднують у собі: акції, облігації, валютні інструменти та альтернативні інвестиції, наприклад, у дорогоцінні метали або предмети мистецтва.

За типом управління комбіновані ПІФи поділяються на фонди з фіксованою стратегією розподілу та динамічно-керовані фонди, які реагують на зміни ринкових умов і цілі інвесторів. Управитель комбінованого ПІФу сам вирішує, яке співвідношення активів підтримувати для відповідності заявленій фондом стратегії.

Відкритий, інтервальний, закритий ПІФи

Закритим називають пайовий фонд, що випускає фіксовану кількість акцій. Здебільшого паї в них купують з метою подальшої торгівлі ними на біржі. Нові акції закритого фонду випущені не будуть і фонд не доступний для надходження нових грошей.

Відкритий фонд, навпаки, постійно випускає нові акції для залучення інвесторів.

Закриті фонди переважають у сфері муніципальних облігацій, коли територіальна громада залучає гроші інвесторів під конкретний проєкт. Вони мають більш активне управління і сконцентровані в одному секторі економіки. Закриті фонди на відміну від відкритих торгуються на біржі протягом усього дня.

Вартість відкритих фондів оцінюють наприкінці торгового дня за ціною чистих активів у портфелі, а ціни на акції закритих фондів є волатильними і схильними до коливань попиту та пропозиції.

Закритий фонд доступний до придбання тільки через брокера і часто дає можливість торгувати із застосуванням кредитного плеча. Купити відкритий ПІФ можна безпосередньо через інвестиційну компанію.

Закриті фонди більш волатильні, ніж відкриті, тому мають меншу популярність. Часто після первинного розпродажу їхніх акцій ціна на них слабшає.

Інтервальним фондом називають тип закритого фонду, акції якого не можна купити на вторинному ринку. Він періодично випускає акції, продаючи їх за чистою вартістю активів. Інтервальні фонди мають низьку ліквідність, поріг входу від 10 000 тис. доларів і є довгостроковою інвестицією.

Вивести кошти з інтервального фонду за першою вимогою не можна і за рахунок зниження кількості грошової маси, яка перебуває у фонді для підтримки ліквідності, забезпечується висока прибутковість. Усі гроші інвесторів інтервального фонду спрямовані на заробіток на фондовому ринку без створення фінансової подушки.

Яку стратегію обрати для інвестування в американський фондовий ринок, ви можете дізнатися, записавшись на безкоштовну консультацію.

Отримайте відповідь на запитання, що Вас цікавить за 15 хвилин
Зроби свій перший крок до системного інвестування вже сьогодні!
Залиш заявку на безкоштовну консультацію

Купівля та продаж паїв

Купуючи акції, наприклад, "Tesla", інвестор отримує частку в компанії. За тією ж схемою інвестор може купити частку у фонді, частково заволодівши його активами.

Акції ПІФів не доступні для придбання за їхньою поточною чистою вартістю протягом торговельного дня, а тільки після його завершення, тоді й розраховується ціна взаємного фонду. Купівля та продаж паїв доступна через брокера і займає не більше часу, ніж купівля інших ринкових інструментів.

У разі, якщо ви захочете продати ваш пай, то фонд зобов'язується виплатити вам вашу частину негайно після розрахунку чистої вартості наприкінці робочого дня, коли було отримано заявку на продаж.

Переваги ПІФів

 • Додаткова диверсифікація вашого портфеля. Сподобалася галузь, в яку інвестує фонд, купили в ньому частину (пай), не витрачаючи часу на розбір акцій окремих компаній. Купуючи частину у фонді, ви забезпечуєте диверсифікацію швидко і найчастіше дешевше, ніж набираючи портфель з окремих активів.
 • Доступність. Торгівля ПІФами активно ведеться на фондовому ринку. Їх можна швидко купити і продати, що робить їх високоліквідними інвестиціями. Якщо ви обираєте для інвестування в якісь екзотичні товари, то купівля частини в ПІФі може стати єдиним доступом до бажаної інвестиції.
 • Економія за рахунок зниження масштабу здійснюваних покупок. Номінали взаємних фондів дають можливість усереднити доларову вартість купівлі акцій або інших інструментів.
 • Професійне управління. Інвестиції в пайовий фонд - це найдешевший спосіб скористатися послугами фінансового керівника і отримати уроки поведінки на ринку.
 • Різноманітність фондів. Це дає інвестору можливість інвестувати не тільки в інструменти фондового ринку, а й у різні товари, нерухомість та інші активи, недоступні для прямого придбання на брокерській платформі.
 • Державне регулювання. ПІФ підпадає під нагляд державних регуляторів, що забезпечує інвесторам дотримання звітності в реєстрі та справедливість при розподілі прибутку.

Недоліки ПІФів

 • Вартість ПІФу може знецінитися внаслідок коливання цін на активи як усередині фонду, так і акцій самого фонду. Фонд гарантування вкладів не поширює свою страховку на інвестиції в ПІФи;
 • "Грошовий тягар". Для підтримки ліквідності фонду, яка дає можливість інвесторам отримувати щоденне погашення за акціями, ПІФу необхідно зберігати велику кількість готівки на своїх рахунках. Необхідний постійний контроль за поповненням фонду, якщо такий контроль відсутній, то існує ризик, що за першим запитом отримати свої гроші не вдасться;
 • Наповнення ПІФу іноді не збігається з його назвою. Ви практично ніяк не зможете контролювати, що купують керуючі фондом на ваші гроші: цукор чи нафту. Американська комісія з цінних паперів вимагає, щоб 80% активів, що перебувають під управлінням ПІФу, відповідали його назві, але творці ПІФів знаходять способи обійти ці умови;
 • Викуп паїв і конвертація їх у готівку відбувається тільки наприкінці дня;
 • Труднощі в оцінці фондів. ПІФи не надають інформації про співвідношення ціни та прибутку;

Що не так із ПІФами

ПІФи - це не юридична особа. Є ймовірність втратити всі гроші, вкладені у фонд, і ви ніяк не зможете на це вплинути. На відміну від фінансового консультанта, який допоможе вам стати фінансово незалежним, купивши частку у фонді, ви передаєте активи під повний контроль інвестиційного керуючого.

У ПІФі не навчать, як торгувати і розуміти фондовий ринок самостійно (але не факт, що Вам це потрібно), вони підходять інвесторам, які не розуміються на ньому і не хочуть витрачати час, вважаючи за краще заплатити комісію і чекати отримання прибутку.

ПІФи хоч і зацікавлені в отриманні прибутку від залучення нових клієнтів завдяки успішному управлінню портфелем, але це управління не завжди приносить дохід, а платити комісію в ПІФ ви все одно будете.

Вопросы для закрепления материала

Робота ПІФ заснована на накопиченні грошової маси або активів інвесторів під управлінням інвестиційних консультантів. Інвестори купують частину у фонді, іменовану "пай", і отримують пасивний дохід у певний термін, якщо управління фондом виявиться ефективним.

ПІФ зобов'язаний повернути ваш внесок у будь-який зручний для вас день, але тільки після закінчення торгової сесії. Ви залишаєте заявку на виведення коштів брокеру або інвестиційній компанії.

Втратити гроші в ПІФ можна, якщо активи, що перебувають у портфелі фонду, знеціняться, або управління фондом буде некомпетентним і допустить спекуляції.

Поделиться в социальных сетях:

Дякую за оцінку!
Оцініть статтю
Голосів — 0
Рейтинг статті — 0

Коментарі ()

  Євген Зубковський Эксперт в галузі особистих фінансів
  • 12 років досвіду в інвестуванні та 3 роки інвестицій у фондовий ринок США
  • Під управлінням $1,3 млн.
  • Особистий капітал $200+ тис.
  • Допоможу Вам інвестувати надійно та безпечно!

  Інші статті автора

  Обмін криптовалют на готівку – способи вивести кошти

  Блокчейн
  Перевести в готівку криптовалюту через біржу Алгоритми дій щодо виведення коштів можуть відрізнятися,…
  15.09.2022
  Читати

  Шість звичок, що ведуть до бідності

  Заробляти достатньо – значить залишатися багатим. Життя може ставати біднішим, завдяки певним…
  23.05.2022
  Читати

  Плюси та мінуси Interactive Brokers

  Interactive Brokers
  Плюси та мінуси Interactive Brokers: Плюси Interactive Brokers: Доступ…
  7.09.2022
  Читати

  ТОП сайтів для інвестора

  Рейтинг
  Сьогодні помітив приємну тенденцію: що більше постів про інвестиції виходить у мене, то більше запитань у…
  23.05.2022
  Читати

  Популярні послуги