+38 (063) 652-79-97
 • Головна
 • Блог
 • Довірче управління цінними паперами: особливості, види, плюси та мінуси

Довірче управління цінними паперами: особливості, види, плюси та мінуси

Якщо ви маєте капітал та не збільшуєте його на 2% за рік, ви просто втрачаєте свої гроші. Довірте свої заощадження професіоналам.

Що таке довірче управління?

Довірче управління - вид фінансових взаємин, здійснюваний шляхом передачі власних активів посереднику у тимчасове керівництво з ціллю отримання фінансової вигоди.

Відносини у довірчому управлінні здійснюються шляхом взаємодії двох сторін: власника активу (довіритель) та довірчого керівника.
Суть довірчого управління зводиться до передачі інвестором права управління активами професійному керівнику чи брокеру. Власник активів у такому випадку виступає як роботодавець, а керівник - це образно, найманий робітник, який отримує свій відсоток від заробленого прибутку. Власника та керівника об'єднує одна мета – збільшення капіталу.

Згідно з українським законодавством активи, передані в довірче управління, мають бути юридично відокремлені: рахунок у банку, цінні папери, майнові комплекси, підприємства, нерухомість, земельні ділянки, права, удостовірені цінними паперами. Об'єктами довірчого управління не можуть стати: готівка, дорогоцінні метали, банківські сертифікати тощо.

Довірче управління підійде людям, які не мають необхідних знань для отримання прибутку із накопичених активів. ДУ цінними паперами - це насамперед інвестиційний інструмент для отримання пасивного доходу.

Які види довірчого управління бувають на фінансовому ринку

ДК цінними паперами ділиться на три основні види:

 1. Колективне управління шляхом інвестування у пайові фонди (ПІФи). Такий спосіб стоїть на першому місці за своєю доступністю. ПІФ об'єднує у собі гроші багатьох інвесторів для їхнього подальшого вкладення в акції чи облігації. Ознайомитись з інвестиційним фондом можна у податковій декларації, яка перебуває у відкритому доступі. Зібраним в інвесторів капіталом керує управлінська організація. Вона ж може придбати інвестиційні паї в окремому фонді. Комісії за роботу з ПІФами стартують з 0,2% від ціни вашого паю, а за прибутковістю вони часто обганяють депозити в 1,5-2 рази.
 2. Стандартні стратегії інвестування. Інвестори вкладаються за запропонованими керуючою компанією, заздалегідь розробленим стратегіями отримання прибутку. Стратегії поділяються на високоризикові та низькоризикові. Поріг входу для заробітку за стандартними стратегіями вищий, ніж у ПІФу, а комісія за управління 1-2%. За рівнем прибутковості стандартні стратегії найчастіше обганяють пайові інвестиції та підходять інвесторам з великим капіталом.
 3. Індивідуальні стратегії. Цей метод передбачає глибоке вивчення побажань клієнта з детальним порівнянням його можливостей та допустимим рівнем ризику. Довіритель разом з керівником вибудовує план дій із детальним обговоренням наступних кроків. У цій парі керівник – скоріше надає послуги фінансового радника, а більшість рішень інвестор приймає самостійно. Такий ретельний підхід обумовлюється великим розміром капіталу для передачі в управління. Комісія за опрацювання індивідуальної стратегії сягає 5% від суми активу. Підходить для обережних та найзаможніших інвесторів.

Перелік активів, доступних для передачі довірчого управління:

 1. Цінні папери. Управління ведеться через брокера, який вносить активи інвестора до створеного на біржі депозитарію. Брокер здійснює рух активів та при отриманні вигоди вкладник сплачує йому відсоток. Обов'язковим моментом під час передачі цінних паперів є укладання договору, що включає суму акцій, період роботи з брокером, відсоток комісії брокера та порядок розірвання договору. Закон України про цінні папери та фондові ринки не передбачає несення відповідальності керуючим за надання гарантій отримання прибутку.

Цінні папери найчастіше переходять у ДК це:

 • акції;
 • облігації;

Не всі види цінних паперів можуть передаватися в довірче управління, зокрема, чеки та векселі. Особливість управління цінними паперами відрізняється формами їхнього випуску. Вони випускаються як у документарній, і у бездокументарній формі. Цінні папери переходять у ДК як у формі цінних паперів, так і майнових прав.

 1. Нерухомість. Житловий та не житловий фонди у вигляді об'єктів нерухомості. ДК нерухомістю використовується у разі від'їзду інвестора або для захисту майна від кредиторів. Нерухомість, що у довірчому управлінні, не підлягає стягненню з боку кредиторів.
 2. Майно. Інвестор має право на передачу керівній компанії нерухомості, земельних ділянок, транспорту або своєї частки в компанії. Майно в управління може передавати як фізична, так і юридична особа. Право власності на майно, передане ДК, залишається в інвестора. Процес сплати податків та ведення бухгалтерського обліку залишається за керівником.
 3. Гроші. Для порятунку свого капіталу від інфляції з можливістю його збільшення інвестор має право передати свої накопичення в управління довіреній особі. Цей тип управління ведеться із застосуванням окремої стратегії інвестування. Гроші, що передаються в ДК, повинні значитись на банківському рахунку, отримавши юридичну відособленість у вигляді безготівкових коштів.

Переваги та недоліки довірчого управління

Широкий спектр інвестиційних програм дає вкладнику грунт для роздумів щодо своїх вигод. Довірче управління має свої переваги і недоліки:

Плюси

 • Захист капіталу від інфляції та необдуманих витрат;
 • Розробка стратегії отримання максимальної вигоди;
 • Відносно низький поріг входу (у разі колективного інвестування);
 • Зменшення ризиків шляхом поділу активів між керівниками;
 • Конфіденційність;
 • Досвід роботи з фінансами чи акціонерним товариством не потрібен;
 • Професійний підхід;
 • Пасивний дохід;

Мінуси

 • Управління може принести як доходи,так і збитки;
 • Складність у плануванні дохідних періодів;
 • Відсутність гарантій;
 • Комісія за управління;
 • Керівник працює з капіталом на власний розсуд;
 • Керівник не несе відповідальності за збитки;
 • Наявність шахраїв серед приватних управлінців (трейдерів).

Як вибрати керуючу компанію

Вдаючись до допомоги довірчого керівника перед інвестором виникає низка питань. Кому ж довірити власний капітал? А раптом мене обдурять?...

Керуючу компанію чи окремого трейдера цікавить не сам ваш капітал, а те, скільки з його допомогою можна заробити. Вся вигода керуючої компанії лежить у сумі відсотків, встановлених як нагорода за її роботу. У разі застосування збиткової стратегії керуюча компанія нічого не заробить, плюс невдале управління несе репутаційні ризики для трейдерів.

Довірити кошти можна як самостійно, так і шляхом приєднання до колективного інвестування. Головною відмінністю стане поріг входу. Якщо для самостійного входу сума довірених коштів стартує від кількох тисяч доларів, то для вкладу в колективний ПАММ - достатньо і сотні доларів.

Список рекомендацій щодо вибору керуючої компанії:

 • Віддавайте перевагу компаніям із високим кредитним рейтингом. Це основний показник кваліфікованого ведення справ та підтвердження платоспроможності;
 • Вивчіть відгуки реальних людей. Вони написані зрозумілою для інвестора мовою і стануть джерелом неупередженої інформації;
 • Проаналізуйте прибутковість інвесторів компанії. Пам'ятайте, що стратегії, які вони використовують, не обов'язково дадуть результат, на який ви сподіваєтеся, в майбутньому;
 • Ставка комісії. Детально ознайомтеся з умовами виплати винагороди, прихованими комісіями та бонусами за гарну роботу;
 • Обговоріть доступні в компанії види комунікації, способи поповнення і виведення коштів, наявність техпідтримки, ліцензії;

Чітко виконуйте всі розпорядження і детально розберіться в структурі діяльності керуючої компанії, не ведіться на харизму офісних співробітників.

Що має бути у договорі довірчого управління

Учасниками договору про довірче управління стають керуюча компанія та клієнт. За договором клієнт передає майно керуючої компанії, а вона здійснює довірче управління майном на користь клієнта.

Все майно за договором залишається у власності клієнта. У договорі вказується порядки, розміри та строки виплати винагороди компанії, яка здійснює ДК.

Договір укладається у письмовій формі та складається з двох блоків: перший – це безпосередньо договір довірчого управління, другий – це додатки.

У тексті договору про ДК позначається:

 • предмет договору;
 • ім'я та вигода власника активів;
 • розмір та форма винагороди керівника;
 • термін дії договору (не більше п'яти років);
 • порядок зміни умов договору;

Деякі учасники ринку вважають за краще включати до договору Третейське застереження, що веде до вирішення можливих суперечок у третейському, а не арбітражному суді (суддів обирають безпосередньо учасники договору, виходячи з їх професійних якостей).

У блоці програм вказується:

 • Інвестиційна декларація, що визначає структуру портфеля незалежно від обраної стратегії;
 • Обмеження активів (наприклад, акції емітента небажаного до купівлі);
 • Методика оцінки об'єктів довірчого управління;
 • Методи розподілу майна, у випадку єдиного рахунки довірчого управління.

Чи може державний службовець займатися інвестиціями

На відміну від заборони на підприємницьку діяльність, держслужбовці в Україні мають повне право займатися інвестиціями без явних обмежень.
Головним правилом при заняттях інвестиційною діяльністю стає дотримання антикорупційного законодавства, щоб не дати підстави для притягнення себе до відповідальності.

Усі категорії державних чиновників в Україні мають право на інвестиції як в Україні, так і за кордоном. Держслужбовцям доведеться обґрунтовувати обсяги та джерела для інвестицій. Щорічним процесом стане ілюстрація свого прибутку від інвестицій у декларації.
На відміну від пересічних громадян, держслужбовцям доступна лише та сума для інвестицій, яка не виходить за межі їхньої зарплати.

Джим Рон

Або Ви керуєте Вашим днем, або Ваш день керуватиме Вами.

Як розрахувати прибутковість облігацій

Прибутковість облігації складається з двох складових:

Купон облігацій – основне джерело доходу за облігаціями регулярно виплачується у розмірі певного відсотка від їх номіналу. Емітент платить вам за те, що ви позичили йому гроші.

Ціна облігації. Кожна облігація має свій грошовий еквівалент і саме на нього орієнтуйтеся, розраховуючи суму, яку емітент поверне вам у дату погашення. Ціна на облігації коливається, і від цього залежить її прибутковість.

Чим вища ціна від номінальної вартості, тим нижча прибутковість, чим нижча - тим прибутковість вища. Ціна облігації формується із суми ринкової ціни та накопиченого купонного доходу.

Зайшовши у додаток вашого брокера, ви побачите доходність обраної облігації.

Існує два типи прибутковості облігацій

Поточна - де вказується відсоток доходу на момент покупки облігації з умовою, що ви продасте її через рік.

Прибутковість до погашення - показує річну відсоткову доходність, отриману власником облігації, у разі купівлі її за ринковою ціною та утримання у портфелі до погашення. Цей тип прибутковості враховує купонні виплати, отримані під час володіння облігацією. Саме дохідність до погашення потребує проведення нескладних розрахунків.

Приклад розрахунку дохідності облігацій

Дані для розрахунку дохідності

 1. Номінал на відкриття 1-ї облігації (для України 1000 грн.);
 2. Ціна облігації (105% або 1050 грн., показник може змінюватись);
 3. Нагромаджений купонний дохід (НКД 12 грн. – частина відсоткового доходу);
 4. Купонний дохід (30 грн. або 6% річних);
 5. Дні до погашення (наприклад, 500 днів);

Рахуємо прибутковість

 1. Купуємо облігацію. Для інвестора ціна облігації формується з: 1050 грн. + накопичений дохід 12 грн. = 1062 грн.;
 2. За час володіння облігацією терміном у 500 днів ми припустимо отримаємо 4 купона прибутковості купона. Один купонний дохід - це 30 грн. множимо на 4-и (30*4=120 грн.);
 3. Додаємо його до номіналу 1000 + 120 = 1120 грн.;
 4. Віднімаємо від цієї суми 1062 грн. (ціна, за якою ви купили облігацію). 1120 – 1062 = 58 грн. це чистий дохід;
 5. Далі ми множимо 58 грн. чистого доходу ціну купівлі облігації і ділимо на 100. (58/1062)*100 = 5,5 % чистий прибуток протягом термін володіння облігацією;
 6. Для визначення річної ставки доходу ділимо чистий дохід у відсотках (5,5) на весь період володіння облігацією (500 днів) і множимо на кількість днів на рік. (5,5/500) * 365 = 4,015% річних;

Для полегшення підрахунків рекомендовано вносити дані до таблиці EXCEL.

Чинники впливу на прибутковість облігацій:

На цьому прикладі була розрахована чиста дохідність облігацій, не включаючи факторів:

 • реінвестування;
 • податків;
 • комісій брокера та біржі;

Вмійте рахувати свої інвестиції, щоб мати дохідність вище, ніж простий депозит у банку.

Питання для закріплення матеріалу

Це передача ваших активів іншій особі для ефективного отримання прибутку.

Вітчизняні та закордонні акції та облігації.

Так. Складається договір між учасниками, в якому прописуються всі деталі щодо процесу побудови ДУ.

Так, із обов'язковим зазначенням доходу від інвестицій у щорічній декларації.

Поделиться в социальных сетях:

Дякую за оцінку!
Оцініть статтю
Голосів — 2
Рейтинг статті — 5

Коментарі ()

  Інші статті автора

  Довірче управління цінними паперами: особливості, види, плюси та мінуси

  Що таке довірче управління? Довірче управління - вид фінансових взаємин, здійснюваний шляхом передачі…
  26.08.2022
  Читати

  Пасивний дохід vs активний дохід: що обрати для створення багатства?

  Портфель
  Що таке активний дохід? Активний дохід заробляється шляхом обміну вашого часу, знань чи вмінні…
  21.11.2022
  Читати

  Інвестиції, комісії, тарифи – Interactive Brokers

  Interactive Brokers
  Якщо ти ґрунтовно зважився зайнятися інвестуванням, повинен докладно вивчити нюанси роботи з брокерською компанією. Якщо…
  23.05.2022
  Читати

  Як обрати ETF для інвестицій

  Коротко про ETF Усі люди, які намагалися вивчити питання біржової торгівлі на фондовому ринку, стикалися…
  6.10.2022
  Читати

  Популярні послуги