+38 (063) 652-79-97

Дивіденди та порядок їх отримання

"Знайте, чим ви володієте, і знайте - чому ви цим володієте" - Пітер Лінч. У широкому понятті слово "дивіденди" використовується як визначення пасивного прибутку у будь-якому аспекті життєдіяльності. Нижче наведена стаття, яка допоможе розібратися, що таке дивіденди і розрахувати їх розмір з фінансової точки зору.

Що таке дивіденди

Дивіденди - це частка від прибутку компанії, що розподіляється між її акціонерами. Джерелом виплати дивідендів є чистий прибуток компанії, що утворився після сплати податків. Отримати та порахувати дивіденди акціонери компанії зможуть пропорційно долі своїх акцій чи інших цінних паперів.

Наприклад, якщо у вас в портфелі 10% акцій компанії, ви отримаєте 10% від суми виплат, спрямованої на дивіденди.

Джерела дивідендів

Для отримання доходу інвестору необхідно відкрити брокерський рахунок та купити акції компанії, яка сплачує дивіденди. Це необхідно зробити не менш чим за два робочі дні до складання списків акціонерів, які мають право на отримання дивідендів. Списки учасників акціонерного товариства, які претендують отримання дивідендів, формують перед закриттям звітного періоду, встановленого радою директорів. Дату ви можете побачити у дивідендному календарі на сайті компанії.

Відповідно до українського законодавства джерела для виплат дивідендів можуть бути трьох типів:

 1. Чистий прибуток підприємства за певний звітний період;
 2. Залишковий прибуток за минулий період;
 3. Спеціальні акумулюючі фонди (використовуються для підтримки поточного рівня виплат у разі недоотриманням підприємством прибутку);

Теоретично підприємство може стабільно виплачувати дивіденди, розмір яких перевищує поточний прибуток за звітний період. Джерелом дивідендів може бути чистий прибуток, а час його походження, чи то минулий квартал, чи спеціальний фонд, залишається на розгляд компанії.

Як платити дивіденди

Перед вибором дивідендних акцій необхідно ознайомитися з історією виплат компанії, що вас цікавить. При пошуку компаній зі стійким фінансовим становищем зверніть увагу на список дивідендних аристократів, створений агентством Standard&Poor's. Його список складається з п'ятдесяти компаній, які стабільно виплачують дивіденди і мають капіталізацію в 3 млрд. доларів.

Процес виплати дивідендів:

 1. На раді директорів компанії затверджується розмір дивідендів та дата закриття реєстру можливих акціонерів;
 2. Проводяться збори акціонерів, на яких приймається рішення про дивіденди;
 3. Формується список акціонерів станом на затверджену дату, які претендують отримання дивідендів;
 4. Перед надходженням на онлайн рахунок у банку з дивідендів стягуються податки;
 5. Власник акцій отримує грошовий еквівалент дивідендів на свій рахунок.

Величина виплат за дивідендами залежить від:

 1. Суми від прибутку на балансі підприємства за звітний період;
 2. Наявність невідкладних витрат всередині компанії;
 3. Частки привілейованих акціонерів;
 4. Величини каси статутного капіталу;
 5. Наявності резервного фонду для виплат дивідендів.

Як часто можна виплачувати дивіденди

Існує дата оголошення дивіденду. Це період, коли рада директорів приймає рішення про виплату дивідендів, встановлюється їх розмір та формується список акціонерів, які мають право на їх отримання. Більшість компаній розміщують інформацію про цю подію у фінансовій пресі.
Важливим пунктом є дата реєстрації власників акцій. Початок реєстрації зазвичай стартує за 2 – 4 тижні перед початком виплат дивідендів.

Права акції на отримання дивідендів зберігається терміном пізніше чотирьох днів до початку реєстрації власників акцій.

Далі визначається дата платежу, компанія видає чеки, на підставі яких можна отримати та виводити дивіденди.

Законодавством встановлено часові проміжки, у яких акціонерне товариство має право оголосити про виплату дивідендів.

Періоди для виплат дивідендів:

 1. Щоквартально;
 2. Раз в півроку;
 3. Раз в рік;

Для акціонерних товариств в Україні за простими акціями платежі з дивідендами надходять на рахунок у строк, що не перевищує півроку від дня ухвалення рішення про виплату дивідендів.

За привілейованими акціями - у строк не пізніше шести місяців після подання звіту за рік.

Що стосується інших компаній терміни виплати дивідендів на законодавчому рівні не встановлено. Право їх встановлення залишається за зборами засновників.

Розподіл дивідендів

Розмір чистого прибутку, який отримує підприємство, може змінюватися. Не варто виключати ситуацію, коли підприємство зазнає збитків.

Для цього передбачено декілька варіантів дивідендних виплат.

 1. Постійний відсотковий розподіл прибутку. Тут виплати ведуться з огляду на “дивідендний вихід”. Він представляє зіставлення розмірів дивіденду за звичайними акціями з можливим прибутком від акцій. Застосування обраної формули тягне за собою значні коливання ринкової ціни акцій компанії і не має великої популярності у підприємств, що виплачують дивіденди.
 2. Фіксовані дивіденди. Методика передбачає регулярні виплати дивідендів у фіксованомуном розмірі без посилань до курсу і вартості акцій компанії.
 3. Фіксовані виплати + екстра дивіденди. Компанія регулярно виплачує фіксовану суму дивідендів, періодично збільшуючи її у разі отримання надприбутку у встановлений звітний період.
 4. Виплата дивідендів акціями. Ця форма розрахунку передбачає виплату дивідендів у вигляді додаткового пакета акцій. Застосовується у разі нестачі доходів для виплати дивідендів готівкою або у разі швидкого зростання потужностей компанії та необхідності вливання додаткових коштів.

Умови виплати дивідендів

Для отримання дивідендів вам не обов'язково щомісяця тримати цінні папери у своєму портфелі. Ви можете стати номінальним акціонером компанії у день, коли буде сформовано список акціонерів для надання їм дивідендів. Список учасників формується до відсічки реєстру. Активи компанії потрібно придбати за два дні до відсікання і можна продати вже наступного дня.

Існує поняття дивідендний календар, з якого ви зможете дізнатись суму встановлених компанією дивідендів, дату виплат та день закриття реєстру акціонерів.

Як відобразити дивіденди у бухобліку

Процес нарахування та виплат дивідендів засновникам не відображається у звіті про фінансові результати. У декларації не демонструються дані про доходи та витрати протягом звітного та попереднього років. Нарахування та виплата дивідендів не належить до витрат організації.

Антуан де Рівароль (1754 - 1801) - французький письменник

Ідеї - це капітали, які приносять відсотки лише в руках таланту

Сума виплачених дивідендів публікується у звіті про зміну капіталу. Її потрібно включати до складу спрощеної звітності за рік, адже нарахування дивідендів є важливою інформацією для користувачів бухгалтерської звітності. Нарахування дивідендів відображається у довідці про зміну капіталу в рядку "дивіденди" у графі "Нерозподілений прибуток", тим самим зменшуючи її розмір.

Податки при виплаті дивідендів

До категорії платників податку на дивіденди потрапляють фізичні та юридичні особи, адже, по суті, він є тим самим податком на прибуток. Варто врахувати факт, що платниками вони називаються лише з того, що ці податки віднімаються з їхнього доходу, але обов'язок щодо нарахування та сплати цього податку лягає на компанію, яка надає дивіденди.

Процесом сплати податків займається компанія, власником акції якої є інвестор. Сам інвестор отримує на свій рахунок кошти вже з урахуванням вирахуваних податків і не зобов'язаний про них звітувати незалежно від системи оподаткування. Сума отриманих дивідендів відрізняється за величиною залежно від форми власності їхнього одержувача : чи то фізична, чи юридична особа.

Можливі податки

 • авансовий внесок з податку на прибуток
 • податок на репатріацію
 • ПДФО та військовий збір

Податок з дивідендів юридичній особі

Дивіденди, що нараховуються підприємству резиденту, оподатковуються у розмірі 18%* від розміру дивіденду. Підприємство, яке отримало виплати, сплачує податки без утримання їх з дивідендів. Авансовий внесок згодом зараховується на суму податку на прибуток. Підприємства, що працюють за єдиним податком, звільняються від сплати авансового внеску, а вся сума дивідендів входить до доходу платника податку на прибуток.

Платник податку на прибуток, який отримав дивіденди:

 • не відображає їх у податковому обліку, у разі доходу до 20 млн. гривень* та не зобов'язаний коригувати свій фін. результат відповідно до податкових різниць.
 • Рекомендується знизити свій фінансовий результат до оподаткування, якщо обсяг доходу від дивідендів перевищує 20 млн. гривень*

Податок з дивідендів фізичній особі

Фізична особа отримує свої дивіденди вже з вирахуванням податку, встановленого у розмірі 5%* від суми дивіденду.
Якщо фізична особа є платником єдиного податку, то ставка податку буде лише на рівні 9%*.

При отриманні дивідендів слід враховувати, що з них також буде вилучено військовий збір у розмірі 1,5%*. У разі отримання дивідендів від іноземних компаній потрібно подати заяву до податкової, що підтверджує їх походження, щоб уникнути подвійного оподаткування.

Складні ситуації у оподаткуванні дивідендів

 • Оподаткування дивідендів, отриманих від нерезидентів.

Дивіденди, що нараховуються на користь юридичної особи нерезидента корпоративних прав, що підлягають подвійному оподаткуванню. В першу чергу емітент оплачує 18%* авансового внеску і далі проводить одномоментне утримання ще 15%* податку, якщо відсутня інструкція про інше оподаткування. Зважайте на це при розрахунку розміру дивідендів, що надходять на рахунок.

 • Податки з дивідендів для власників привілейованих акцій

Дивіденди для фізичних осіб, враховуючи нерезидентів, що мають привілейований статус, прирівнюються за оподаткуванням до виплати заробітної плати та оподатковуються податковою ставкою в 18%* плюс - військовим збором розмірі 1,5%*. У разі наявності договору між країнами про відсутність подвійного оподаткування податки, сплачені в країні походження дивідендів, не дублюються в Україні.

 • Звільняються від податків під час виплати дивідендів

Це відбувається, якщо частка ваших акцій у компанії становила, наприклад, - 15%*, але при цьому компанія емітент збільшила пакет акцій, що покривають цей відсоток: наприклад, від 100 до 200, то такі дивіденди не оподатковуються.

Відмова від дивідендів

Відмова акціонера товариства від виплати дивідендів розглядається як їх передача на користь компанії, яка їх виплачує. Дивіденди, від яких відмовився акціонер, розглядаються як дохід, і з них утримується податок на прибуток у загальновстановленому порядку.

Акціонер має право передати право на отримання дивідендів іншому учаснику. Зміна правовласника дивідендів ведеться відповідно до Цивільного кодексу України.

У разі передачі прав складається договір про відступ від прав грошового зобов'язання (якими у цьому випадку є дивіденди). До нового власника переходять усі права первинного власника в обсягах, встановлених на момент ухвалення цих прав.

Виплата дивідендів є обов'язковою. У разі, якщо учасника було затверджено у списку акціонерів, прийнятих до виплати, навіть якщо на момент їх виплати, він уже не є власником акцій.

Відмова від виплати дійсної вартості

У законі немає розпоряджень щодо заборони відмови від виплати дійсної вартості частки учасника при виході його з акціонерного товариства. Отримання виплати, як і відмова від неї – це законне право учасника ТОВ. Форма такої відмови є прощення заборгованості.

Відмова від виплати вимагає документального оформлення:

 • при написанні заяви на вихід із ТОВ учасник зазначає, що відмовляється від своєї частки.
 • у разі, якщо вихід учасника з ТОВ є вже доконаним фактом, необхідно скласти документ, з якого випливає, що він прощає акціонерному товариству борг із виплат.

Для учасника, який залишив ТОВ, документ не нестиме жодних наслідків, адже доходу він фактично не отримував.

У товариства навпаки виникає оподаткований прибуток та обов'язки щодо його розподілу між рештою учасників, виходячи з дійсної його вартості.Для учасників: фізичних та юридичних осіб виникають податкові зобов'язання, акціонерне товариство у цьому випадку виступає податковим агентом.

Отримання дивідендів від іноземної організації

Дохід у вигляді дивідендів, отриманих платником податків фізичною особою нерезидентом України, оподатковується ставкою прибуткового податку на доходи фізичних осіб у розмірі 9%* та військовим збором у розмірі 1,5%*.

Дохід у вигляді дивідендів, отриманих фізичною особою від юридичної особи нерезидента (контрольованої іноземної компанії), оподатковуватиметься в наступній черговості:

 • За ставкою 5%*, якщо зазначений дохід отримано юридичною особою, зареєстрованою в Україні, яка є платником прибуткового податку.
 • За ставкою 9%*, якщо отриманий дохід виплачується суб'єктами, які є платниками прибуткового податку.

При цьому зазначений дохід у вигляді дивідендів оподатковується військовим страховим збором у розмірі 1,5%*.

Фізична особа – резидент, яка отримує дивіденди від іноземної організації, має право на врахування податків, сплачених за територією України. Слід врахувати, що рахується загальна сума сплаченого податку, а не ставка податку. При цьому фізична особа не звільняється від сплати військового збору у розмірі 1,5%*.

Оподаткування доходу, отриманого від іноземних компаній фізособою-резидентом у вигляді дивідендів, здійснюється відповідно до норм Податкового Кодексу та залежить від зазначеного доходу на власному рахунку.

* Дані актуальні станом на серпень 2022 року.

Якщо ви турбуєтеся про те, що ваших знань досі недостатньо для грамотних інвестицій у дивідендні акції, звертайтеся за допомогою до фахівців та отримуйте дивіденди у вигляді правильної стратегії для отримання прибутку.

Питання для закріплення матеріалу

Це частина чистого прибутку компанії, яку вона вирішує направити на заохочення своїх акціонерів.

Власники дивідендних акцій компанії, які перебувають у реєстрі акціонерів на певну дату (дату відсічення реєстру).

Здебільшого ні. Організація, що сплачує дивіденди, утримує з них податки, а на ваш рахунок вони надходять у чистому вигляді.

Від кількості дивідендних акцій та прибутковості акціонерного товариства.

Допускається відмова від дивідендів на користь ТОВ або передача права користування іншій особі шляхом написання заяви.

Поделиться в социальных сетях:

Дякую за оцінку!
Оцініть статтю
Голосів — 1
Рейтинг статті — 5

Коментарі ()

  Інші статті автора

  Шість помилок, що заважають досягти фінансової незалежності

  Особисті фінанси
  Кожен з нас прагне багатства та фінансової незалежності. Але вдасться досягти його лише деяким. А…
  23.05.2022
  Читати

  Що таке інвестиційний портфель

  Типи інвестиційних портфелів за рівнем ризику Вибір стратегії впливає на складові вашого портфеля. Насправді,…
  3.11.2022
  Читати

  Чому не багато хто стає багатим, хоча "секрет" фінансового успіху відомий

  Особисті фінанси
  Стан забезпечує фінансову незалежність, дозволяє дозволити собі більше. До нього прагне…
  23.05.2022
  Читати

  Популярні послуги